Eco Art - Let's Talk About Recycling Art

Eco Art: communication, art and ecology.

Contact Eco Art- Let's Talk About Recycling Art

e-mail: eco_art2011@yahoo.com

facebook: Eco Art Comenius Bilateral

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002911082596

Disclaimer: This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.’"

Welcome to Eco Art project page !

 

 English 

 Eco Art, an acronym for Let's Talk About Recycling Art, is a Comenius Bilateral School Partnership project (LLP) approved for 2011-2013. The value of the founds approved by the European Comission is 15000 euro for each partner.

  It is a linguistic project and an ecological/artistic one as well involving hearing disabled students from two schools, one from Turkey ,Tuzla Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler İlköğretim Okulu, the partner school, and the second one from Romania, Vasile Pavelcu Technological Special High School of Iasi (known as Vasile Pavelcu School Group of Iaşi, until 1st of October 2012), the coordinating school. 

 Communication, language, socialization, ecology, cultural exchange, creativity, life skills are all major factors that we develop on our students throughout various formal and non-formal activities carried on a daily basis at our schools, factors that we aimed as objectives through our project. Eco Art is just one expression of our interests and dedication to our work, being one of the many other projects that we constantly develop.

 Romanian

 Eco art, un acronim pentru "Let'sTalk About Recycling Art", este un proiect de parteneriat școlar bilateral Comenius (LLP) aprobat pentru perioada 2011-2013. Valoarea fondurilor alocate de Comisia Europeană  este de 15000 euro pentru fiecare partener.

  Este un proiect lingvistic în sfera ecolgiei si artei care implică elevi cu deficienţe auditive din două şcoli,  din Turcia, Tuzla Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler İlköğretim Okulu, şcoala partener în proiect şi din România, Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu Iasi (pană în 1 octombrie 2012 ființând sub denumirea de Grup Școlar Vasile Pavelcu Iași), şcoala care coordonează proiectul.

  Comunicarea, limbajul,socializarea, ecologia, schimburile culturale, creativitatea, deprinderile de viaţă sunt toţi factori importanţi pe care îi dezvoltăm la elevii noştri prin activităţi formale şi non-formale variate desfăşurate curent în şcolile noastre, factori vizați și de obiectivele proiectului.. Eco Art este o expresie a intereselor şi dedicaţiei faţă de munca pe care o desfăşurăm, fiind unul dintre numeroasele proiecte pe care le dezvoltăm constant.

Turkish

  Haydi geri dönüşen sanat hakkında konuşalım'' ın kısaltması olan ''Çevre Sanatı'' 2011-2013 için kabul edilen ikili ortaklı bir comenius projesidir (LLP, 15000 euro). Bu bir, partner okul olan Türkiye'den Tuzla Rotary Bölge İşitme Engelliler İlköğretim Okulu ve Romanya'dan koordinasyon okul Vasile Pavelcu Technological High School of Iasi'den işitme Engelli öğrencileri kapsayan dil ve çevre projesidir. 
  İletişim,dil,sosyalleşme, çevre,kültürel değişim ve yaşam becerileri okulumuzda uygulanan formal   ve informal aktivitelerle öğrencilerimizle yürütülen bütün temel unsurlardır.Bizim son zamanlarda geliştirdiğimiz projelerden biri olarak Çevre Sanatı işimize olan ilgimiz ve ithafımızın sadece bir ifadesidir.

 

 

      -Translator                                        - Weather                                            - Converter